Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc về nôi dung đăng tải trên THUYSYS.COM chỉ cần để lại bình luận bên dưới mỗi bài viết là mình phản hồi lại ngay. Còn muốn “tàu nhanh” thì cứ inbox fanpage của mình là cách nhanh nhất rồi.

Rủi hôm nào có việc bận hay đang “hội họp anh em” thì cho mình khất đến ngày hôm sau nhá. Một số cách liên hệ khác như bên dưới hoặc nhập vào form gửi mail cho mình.