Category: Control Panel

Cài đặt filemanager trên Control Panel Linux

Cài đặt File Manager cho Control Panel Linux

Hầu hết Free Control Panel đều giới hạn một vài tính năng, rồi bắt bạn trả phí để sở hữu tính năng đó. Ví dụ như không được cài đặt File Manager chẳng hạn. Nếu đã đọc …