Tạo địa chỉ Email với domain riêng trên VestaCP

Bài trước mình hướng dẫn cài wordpress trên VestaCP mà thiếu mất phần nói về cách tạo địa chỉ email trong VestaCP. Bài này mình bổ sung thêm, đồng thời cũng hướng dẫn các bạn sửa lỗi Web Mail RoundCube trên VPS mà mình gặp phải.

Cách tạo địa chỉ email

Khi đã cài xong Hosting Control Panel bạn có thể làm được nhiều thứ một cách đơn giản. Như tạo email với tên miền riêng của bạn nhìn rất chuyên nghiệp sau này có verify hay tạo chiến dịch Email Marketing cũng rất dễ.

Nều bạn nào dùng VPS của Vultr bạn cần gửi ticket yêu cầu Vultr mở port SMTP/25 để bạn có thể gửi mail được

Để tạo email trên VestaCP bạn làm theo các bước sau.

Đầu tiên bạn phải thêm Domain trước, click vào Mail -> Add Mail Domain, nhập domain bạn muốn dùng vào, ví dụ mình có tên miền thuysys.tech mình nhập vào như bên dưới

Thêm Email Domain

Tạo xong Email Domain bạn tiếp tục Add Account để tạo địa chỉ email cho mình.

Thêm tài khoản mail

Rồi nhập thông tin cho account này,ví dụ mình sẽ dùng địa chỉ email có dạng admin@thuysys.tech.

Khai báo thông tin tài khoản

Muốn thêm các tùy chọn khác bạn vào Advanced Options để thêm Quata, Aliases, Forưard to, Autoreply. Xong đâu đó bạn click vào Open Webmail để mở Webmail RoundCube.

Mở Webmail Roundcube

Không có lỗi gì xảy ra bạn sẽ thấy giao diện đăng nhập RoundCube như này, nhập thông tin tài khoản email vừa tạo để vào dùng thôi.

Đăng nhập roundcube

Sửa lỗi Database error connection failed!

Lỗi này mình chỉ gặp khi cài Vesta Control Panel trên Ubuntu 15.10, còn cài VestaCP trên CentOS7 không vấn đề gì cả.

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!

Unable to connect to the database!
Please contact your server-administrator.

Sau cài VestaCP vào Webmail thấy lỗi mình có tra log các service Webserver, Database thì thấy chạy ngon lành,  nên mình vào xem log của Roundcube theo đường dẫn bên dưới.

cat /var/log/roundcube/error

Thì thấy thông báo lỗi như sau.

<85jh790n> PHP Error: Failed to load config from /var/lib/roundcube/plugins/jqueryui/config.inc.php in /usr/share/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube_plugin.php on line 157 (GET /webmail/)
<85jh790n> DB Error: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'roundcube'@'localhost' (using password: YES) (GET /webmail/)
<85jh790n> DB Error: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'roundcube'@'localhost' (using password: YES) in /usr/share/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube_db.php on line 178 (GET /webmail/)

Xác định lỗi này do Webmail Roundcube không kết nối được với database, như vậy phải vào xem file cấu hình của Roundcube kiểm các thông số kết nối database đã đúng chưa.

Cách fix lỗi, mở file /etc/roundcube/db.inc.php thấy dòng bên dưới.

$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:YtOTUYqOdd@localhost/roundcube';

Chuỗi màu đỏ YtOTUYqOdd là mật khẩu Roundcube dùng để kết nối đến database có:

  • DBname: roundcube
  • Username: roundcube

Sau đó mở tiếp file vi /etc/roundcube/debian-db.php để so sánh thông số khai báo, thấy mật khẩu có sự khác nhau trong biến $dbpass mình sửa lại cho giống nhau.

$dbuser='roundcube';
$dbpass='YtOTUYqOdd';
$basepath='';
$dbname='roundcube';
$dbserver='';
$dbport='';
$dbtype='mysql';

Kết quả, sau khi restart lại các service của VestaCP mình đã vào được Webmail.

Sử dụng roundcube

Rất đơn giản đúng không ? Ngoài ra bạn tham khảo thêm một số lỗi cài server có thể gặp khi cấu hình dịch vụ máy chủ.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply