Tạo Alias trên SSH cách truy cập VPS siêu tốc

Chào các bạn, đây là Tut ngắn giúp bạn tạo kết nối SSH nhanh để quản lý nhiều VPS, không phải mất nhiều thời gian gõ lệnh.

Hướng dẫn tạo Alias trên SSH

 

1. Đề bài

Đây là kinh nghiệm thực tế, bản thân mình trong quá trình quản lý VPS muốn SSH vào một VPS nào đó cần chỉnh sửa gì mình sẽ mở Putty và gõ lệnh ssh user@thuysys.com, ví dụ như thuysys.com.

Đấy là trường hợp VPS của mình có domain, dùng port mặc định và không dùng SSH Key, còn VPS mà dùng SSH Key và thay đổi port SSH mặc định thì thôi rồi cứ gọi là vãi đái con gà mái.

Bãn sẽ phải gõ lệnh: ssh -i /duong/dan/sshkey user@139.162.36.70 -p 2222

Như vậy chỉ cần bạn quản lý 3 con VPS trở nên thì xác định là phải lưu đống thông tin IP, Port vào một file rồi mỗi lần SSH lại bỏ ra xem, oải đừng hỏi.

Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Alias trên SSH. Nghĩa là mỗi VPS sẽ có một alias (tên gọi hay bí danh) tương ứng với IP,Port của nó, mỗi lần tạo ssh chúng ta chỉ gõ cái alias đấy mà thôi.

2. Cách làm

Trước tiên bạn tạo cho mình một file tên là config để quản lý alias.

vi ~/.ssh/config

Rồi nhập vào như sau.

Host thuysys
 Hostname 139.162.36.70
 User root
 IdentityFile ~/private_key

Trong đó

  • Host: là alias mà bạn muốn gán cho VPS, muốn đặt tên thế nào cũng được miễn là bạn dễ nhớ.
  • Hostname: là IP của VPS
  • User: là user sẽ dùng để login vào VPS, ở đây mình dùng root
  • IdentityFile: đường dẫn đến Private Key nếu VPS bạn bật tính năng xác thực bằng SSH Key.

Ngắn gọn thế thôi, bạn save file cấu hình lại sau đó thử chạy lệnh SSH xem sao.

ssh thuysys

Kết quả:

Tạo Alias trên SSH truy cập VPS nhanh

Các bạn thấy chưa, chỉ phải nhập mỗi ssh thuysys là xong, quá lợi hại 🙂

Ngoài ra các bạn có thể chỉnh sửa file hosts thêm một record nữa, dạng 139.162.36.70 thuysys khi đó muốn SSH bạn chỉ cần gõ vào ssh root@thuysys nhưng coi vẻ vẫn dài nhỉ, thôi cứ dùng cách trên cho lành.

Bài viết có vậy thôi, chúc các bạn đùng xóa nhầm file ^^, tạm biệt see you later.

Leave a Reply