Tag: Sao lưu phục hồi

Hướng dẫn cách backup website trên máy chủ linux

Hướng dẫn backup website trên linux toàn tập

Công việc backup dữ liệu website là điều hết sức quan trọng cần được thực hiện định kỳ. Trên WordPress hosting chúng ta có thể dùng cpanel hoặc plugin backup tự động được, còn trên server linux hoặc …