Hướng dẫn vimdiff công cụ so sánh file trên linux

Khi làm việc nhiều với file cấu hình trên linux mình thường sao lưu ra một bản mẫu để phòng rủi ro, rồi mặc sức mà thay đổi thông số cấu hình khi nào lỗi thì copy lại từ file gốc là xong.

Nhưng nhiều khi việc recover lại cấu hình kiểu đó không giúp bạn tìm lỗi được, mà việc mở file backup nhiều lần để xem thay đổi thường làm bạn oải vì phải căng mắt nhìn màn hình nhiều khi lỗi chỉ là dấu chấm dấu phẩy do nhỡ tay gõ phím gây ra.

Mình thường dùng vimdiff để hỗ trợ mở nhiều file cùng lúcso sánh các file cấu hình với nhau, công cụ này được cài theo vim text editor rồi bạn chỉ việc dùng thôi.

Hướng dẫn so sánh file trên linux với vimdiff

Để so sánh file bạn chạy lệnh:

vimdiff file1 file2

Giao diện làm việc được highlight rất rễ nhìn mỗi file được hiển thị ở một bên màn hình để đối chiếu, thao tác câu lệnh như dùng vim bình thường thôi. Muốn chuyển đổi qua lại chỉnh sửa trên cả hai file bạn dùng phím Ctrl + WW (W ấn hai lần).

Tham khảo hướng dẫn sử dụng vi editor cơ bản.

 

Leave a Reply