Lệnh và phần mềm dùng nhiều nhất trên Linux

Trong quá trình làm việc với Linux có những phần mềm và lệnh rất hay dùng có khi đến 100% người quản trị linux đều dùng đến. Hôm nay mình liệt kê ra đây để cho newbie hay những người mới làm quyen với mã nguồn mở dễ dàng tiếp cận và tăng tốc độ khi thao tác với dòng lệnh trên linux.

Lệnh và phần mềm cơ bản trên linux

Lệnh dùng nhiều nhất trên linux

ls – Xem nội dung của thư mục.

#Xem nội dùng thư mục gồm một cách ngắn gọn nhất
ls

#Xem nội dung kèm theo các thông tin khác của thư mục: Permision, Chown, kích thước file hoặc thư mục con.
ls -l

#Xem tất cả nội dung thư mục bao gồm cả file và folder ẩn.
ls -la

cd – chuyển sang thư mục khác

#Chuyển sang thư mục /var/www/thuysys
cd /var/www/thuysys

#Mỗi user trên linux có một home directory, muốn chuyển vào thư mục tools trong home directory của tài khoản root có đường dẫn /root/tools
cd ~/tools

mkdir – Tạo thư mục

#Tạo thư mục db trong /root/tools
mkdir ~/tools/db

#Tạo thư mục backup trong /root/website/ nếu thư mục website chưa tồn tại
mkdir -p ~/root/website/backup

rm – Xóa Folder hoặc File.

#Xóa file test.txt
rm /var/www/thuysys.com/test.txt

#Xóa tất cả mọi thứ bao gồm cả thư mục www mà không hỏi han gì trong /var/www
rm -rf /var/www

Phần mềm dùng nhiều nhất

Dưới đây là những phần mềm không thể thiếu với những người dùng linux. Dù setup Server với mục đích gì bạn cũng nên cài đặt ngay cho nó .

  • wget: phần mềm dùng để download file trên linux,
  • unzip: dùng giải nén file zip, bạn có thể sử dụng thêm tar để giải nén các định dạng khác (tar.gz, tar.bz2)
  • git: dùng để lấy các gói phầm mềm trên github về, cũng không định cho vào bài nhưng những năm gần đây nhiều người dùng quá.
  • htop: theo dõi hoạt động máy chủ của bạn theo thời gian thực CPU, RAM, Process… theo giao diện đồ họa thân thiện.
  • vim: là một text editor dùng để tạo, chỉnh sửa văn bản trong linux.
  • net-tools: bộ công cụ đa năng cho network không thể thiếu. Với nó bạn có thể sử dụng các lệnh netstart kiểm tra thông tin truy cập Web Server, ifconfig xem thông tin ip Server, route để định tuyến …

Để cài các phần mềm này bạn chạy cho mình mấy lệnh bên dưới.

CentOS/RHEL

yum install wget unzip git htop vim net-tools

Ubuntu/Debian

apt-get install wget unzip git htop vim net-tools

Bạn hay dùng những phần mềm và công cụ nào để làm việc trên linux hãy chia sẻ với mọi người bằng cách comment bên dưới bài viết này.

Cảm ơn đã theo dõi.

Leave a Reply