Thay đổi Timezone trên Linux Server

Sau khi update các package, thay đổi thông số IPHostname vệc tiếp theo chúng ta cần làm set lại Timezone đặt lại giờ Việt Nam cho máy chủ.

Đây là công đoạn rất quan trọng, đặc biệt với người dùng tại Việt Nam khi thuê VPS hay đặt máy chủ tại các quốc gia khác, hệ thống sẽ cập nhật thông tin thơi gian tại quốc gia đó. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công việc quản trị hệ thống khi theo dõi và kiểm tra log hay các services cần đồng bộ thời gian như Replication Database, Master/Slave DNS…

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lại thời gian trên máy chủ CentOS6/7Ubuntu 14/15/16.

Cách thay đổi TimeZone trên Linux

1. Thư mục và file cấu hình Timezone.

/usr/share/zoneinfo : Đây là thư mục chứa các file cài đặt timezone cho tất cả các nước trên thế giới.

/etc/localtime: Nó là một file symlink được tạo ra từ /usr/share/zoneinfo.

2. Kiểm tra thời gian hiện tại trên máy chủ

date

Check timezone

3. Xem danh sách giờ các nước có trên hệ thống

timedatectl list-timezones | grep Asia

Vì có đến hơn 200 quốc gia mình dùng grep để lọc ra các nước trong khu vực Asia cho dễ nhìn. Hoặc các bạn cd /usr/share/zoneinfo để vào xem các khu vực trên thế giới.

4. Cập nhật lại TimeZone cho Server

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh sau:

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Note: ln -s đây là câu lệnh tạo liên kết mềm (symlink) giống shortcut của Windows vây, tiếp theo bạn có thể dùng lệnh date để xem lại giờ đã cập nhật lại theo Asia/Ho_Chi_Minh hay chưa.

Cập nhật lại Timzone

Kết quả như trên là ok rồi, trên đây là kiến thức rất cơ bản cho newbie mới học làm quyen linux. Bạn nên đọc trước các bài trong chuyên mục cơ bản của mình để tự trang bị cho bản thân những kiến thức nền tảng sau đó mới bắt tay vào cài đặt cấu hình dịch vụ khác, chúc các bạn thành công !

Leave a Reply