Chuyển private key id_rsa sang PPK trên linux

Qua series ssh server trên thuysys.com chắc hẳn việc triển khai SSH bảo mật máy chủ không còn phức tạp nữa. Bạn đã có thể tạo và sử dụng SSH Key trên Windows và trên Linux.

Có một vấn đề đặt ra, nếu bạn ngồi trên máy trạm là Windows thì việc tạo cặp khóa riêng và khóa công khai khá là đơn giản. Nhưng khi ngồi trên Linux muốn tạo khóa cho user dùng hệ điều hành windows thì thế nào?

Phải đảm bảo user chỉ cần mở phần mềm PuTTy trỏ đến private key là làm việc thôi vì đâu phải ai cũng biết dùng puttygen để tạo khóa riêng, dạng file PPK.

Hướng dẫn chuyển private key sang ppk

 

Vì mặc định khóa riêng tạo trên Linux có tên là id_rsa, chúng ta không thể dùng file này cho PuTTy được mà phải chuyển đổi định dạng sang file có đuôi mở rộng là PPK.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách convert private key id_rsa sang file PPK trên hệ điều hành linux.

Trước khi cài PuTTy bạn nhớ Update OS để load packet mới nhất về.

Cài phần mềm putty trên Ubuntu 10/12/14

apt-get install putty

Cài phần mềm putty trên CentOS 5/6

yum install putty

Muốn convert file id_rsa sang PPK bạn gõ lệnh

puttygen id_rsa -O private -o private.ppk

Trong đó id_rsa là private key nguồn, -O private định dạng file xuất ra là private key SSH-2 dùng cho PuTTy, -o lưu ra file private.ppk

Muốn chuyển ngược lại từ file PPK sang id_ras dùng lệnh

puttygen private.ppk -O private-openssh -o id_rsa

Cũng giống như khi chuyển từ id_rsa sang ppk file, thêm options -O private-openssh để xuất ra khóa riêng SSH-2 dùng cho OpenSSH, không áp dụng với key là SSH-1.

Kết bài

Đến bây giờ công việc quản lý SSH Key của bạn đã đơn giản đi nhiều rồi. Bạn không còn phải phụ thuộc vào môi trường làm việc nữa.

Thích tạo SSH Key trên hệ điều hành nào cũng được từ Linux đến Windows. SSH còn có một số ứng dụng nữa khá hay ho mình sẽ giới thiệu ở bài tiếp theo trong series SSH Toàn Tập này, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình

 

Leave a Reply