[LEMP – III] Cài đặt MariaDB 10 trên CentOS 7 Server

Đây là Phần III trong chuỗi bài viết về cài LEMP Server, bài này mình sẽ giúp các bạn cài MariaDB 10.1.12 trên  CentOS 7 bản mới nhất tại thời điểm này, nếu muốn cài bản cũ hơn bạn xem lại bài hướng dẫn cài MariaDB 5 trên LAMP Stack mà mình đã giới thiệu trước đó.

Yêu cầu xem lại bài viết cũ:

1. Thêm repo MariaDB vào server

Repository mặc đinh trên CentOS 7 cung cấp bộ cài bản MariaDB 5.5.44, muốn dùng bản mới hơn bạn phải thêm repo của MariaDB vào. Phiên bản MariaDB 10.1.12 là bản ổn định và mới nhất hiện nay thay thế cho MySQL 5.6 & 5.7.

Dùng phần mềm của hãng nào mình ưu tiên vào trang chủ của họ để đọc tài liệu và cập nhật các phiên bản mới. Bạn có thể vào kho của MariaDB theo LINK lấy các phiên bản MariaDB mới nhất dành cho các loại Distro khác nhau.

Trên đây có đầy đủ package cho các bản phân phối linux khác nhau từ Fedora, OpenSuse đến CentOS 5/6 hỗ trợ tất cả các nền tảng 32 bit và 64 bit các bạn tự chọn bản phù hợp nhé. Do cài MariaDB 10.1.12 trên CentOS 64 bit mình add repo như bên dưới.

Chạy lệnh add repo vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo rồi chép nội dung bên dưới vào.

# mariadb.repo 10.1.12
[mariadb]
name=mariadb repo
baseurl=https://yum.mariadb.org/10.1.12/centos7-amd64/
gpgcheck=0
enabled=1

Kiểm tra phiên bản các MariaDB-Server sau khi thêm repo mới, gõ yum info mariadb-server

MariaDB Package Version

2. Cài đặt MariaDB 10 trên CentOS 7

Các package đã có đủ giờ chỉ việc install mariadb thôi, gõ lệnh

yum install mariadb-server

Quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng, sau khi cài đặt bạn kiểm tra lại xem mình đã cài đúng phiên bản hay chưa, gõ lệnh mysql -V

Khởi động MariaDB server

systemctl start mariadb.service

Cho phép chạy khi boot server

systemctl enable mariadb.service

Kiểm tra lại lần cuối cùng kết quả như bên dưới là ok.

Start MariaDB

3. Bảo mật MariaDB và tạo user database cơ bản

Phần này cũng giống như khi cài database trên LAMP mình lướt qua thôi, nhập lệnh:

mysql_secure_installation

Do khi cài database bạn chưa đặt mật khẩu cho tài khoản root của database, ấn Enter để tạo mật khẩu mới cho root, tiếp theo nó sẽ hỏi bạn muốn xóa account anonymous không, không cho tài khoản root truy cập từ xa, xóa database test, các bạn chọn Y hết cho mình.

Tiếp theo, nếu muốn cài đặt wordpress trên LEMP bạn gõ lệnh tạo database và user

create database testdb;
grant all on testdb.* to 'testuser'@localhost identified by '123456';

Tham khảo cách cài phpMyAdmin trên CentOS 7 để biết cách quản lý database bằng giao diện web.

4. Kết luận.

Cài đặt cơ sở dữ liệu đơn giản vậy thôi, để hoàn thiện hệ thống Web Server Nginx bạn cần bổ sung thêm PHP Script làm backend để giải quyết các nội dung động nữa là xong. hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhớ kích vào nút nhận tin qua email để cập nhật các bài viết mới nhất.

6 Comments

  1. soida February 13, 2017 Reply
    • admin February 13, 2017 Reply
  2. hung July 10, 2016 Reply
    • admin July 10, 2016 Reply
  3. hung July 8, 2016 Reply
    • admin July 8, 2016 Reply

Leave a Reply