Bộ tài liệu cài LEMP WebServer trên CentOS 7

Với nhu cầu mua vps tự cài webserver ngày càng nhiều việc thiếu kiến thức sử dụng VPS căn bản làm việc triển khai website khó khăn hơn, mình xin gửi đến các bạn series bài viết cài LEMP Webserver cho VPS được biết đến với hiệu năng cao hơn so với LAMP Webserver (Linux + Apache + MariaDB/MySQL + PHP).

Nội dung chính

Bộ tài liệu này tập trung vào những kiến thức cơ bản để làm thế nào cài đặt một Web Server hoàn chỉnh gồm các thành phần Linux + Nginx + MariaDB + PHP/PHP-FPM (LEMP Stack) chạy các website viết bằng PHP như WordPress.

Việc cấu hình và cài LEMP Server được làm hoàn toàn thủ công không dùng bất cứ script tự động nào nhằm mục đích giúp các bạn hiểu được các thành phần chính của webserver.

Series tài liệu cài LEMP Webserver trên Linux

Series này mình tập trung vào các phiên bản mới nhất như: CentOS 7, nginx 1.9.12, MariaDB/MySQL 10.1.12, PHP/PHP-FPM 7, phpMyAdmin 4.5 cùng cách cấu hình cache tăng tốc website. Với các phiên bản Linux khác như CentOS 5/6 thông số cấu hình hầu như không thay đổi bạn thêm các repo phù hợp vào là được.

Bạn cần gì để cài LEMP Webserver

  • Chịu khó đọc, sãn sàng comment trên blog 🙂
  • Hệ điều hành Linux mới: cài CentOS 7 64bit hoặc Ubuntu 64bit với hệ điều hành máy chủ mình không mấy khi dùng bản 32bit bởi hiệu năng kém hơn so với bản 64bit.
  • Full quyền quản trị VPS.

Tham khảo thêm:

Mình khuyến khích bạn triển khai website trên VPS tại Linode, Vultr, DigitalOcean đây đều là các nhà cung cấp Cloud VPS chất lượng trên thế giới mà mình đã dùng. Còn nếu các bạn có máy chủ riêng (Phisyscal Server) thì càng tốt.

 

Leave a Reply