[phpMyAdmin] Hướng dẫn quản trị cớ sở dữ liệu cơ bản

Đối với những ai đã có kinh nghiệm làm việc với Cpanel trên web hosting việc thao tác với phpMyAdmin không còn xa nữa. Bài này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản sử dụng phpMyAdmin trên máy chủ ảo để tạo cơ sở dữ liệu (CSDL), phân quyền quản trị cơ sở dữ liệu đó. Về bản chất dùng phpMyAdmin tích hợp trên Cpanel của Web Hosting hay trên máy chủ VPS là như nhau cả không khác gì.

Bài tham khảo: các bước cài phpMyAdmin trên CentOS

Giới thiệu tổng quan về phpMyAdmin

Link quản trị cơ sở dữ liệu: http://demo.thuysys.com/phpmyadmin

Truy cập theo đường dẫn trên nhập tài khoản quản trị MariaDB/MySQL để đăng nhập.

Giao diện quản trị của phpMyAdmin
Bạn thấy cột bên trái liệt kê các database mặc định cửa hệ thống, đừng có dại gì mà xóa sửa ở đây.
Database Server: ghi các thông tin về phiên bản hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB 5.5.44, user đang làm việc.
Web Server: gồm thông tin phiên bản của web server là Apache 2.4.6, PHP 5.4.16
phpMyAdmin: phiên bản đang dùng là 4.4.15.4

Bên trên là Menu ngang quản lý chung
Database: quản lý việc tạo mới, xóa database
SQL: giúp bạn thực hiện các truy vấn bằng dòng lệnh thay vì click chuột.
Users: Quản lý tài khoản, phân quyền quản trị cho các user.
Export/Import: khu vực dành cho sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra còn nhiều tính năng nâng cao khác, mấy setting đó dành cho ai chuyên DBA nghiên cứu còn với nhu cầu dựng website nho nhỏ thì mấy chức năng bên trên là quá đủ rồi.

Tạo cơ sở dữ liệu.

Chọn Database để bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu, ở đây mình tạo DB có tên là testdb, Collation chọn utf8_general_ci để hiển thị tốt cho font Tiếng Việt, rồi ấn Create.

Tạo DB
Nhìn sang cột bên trái bạn sẽ thấy database testdb đã được khởi tạo.

Tạo tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu

Để quay lại giao diện Home ban đầu bạn tích chọn logo hình ngôi nhà hoặc ấn vào chữ localhost phía trên menu chính, chọn tiếp Users click vào Add user để tạo tài khoản mới.

Tạo User Database
Nhập thông tin tài khoản mới như hình bên dưới.

User Info
Nếu muốn tạo mật khẩu ngẫu nhiên chọn Generate, tiếp tục ấn Go chuyển sang bước tiếp theo

Phân quyền cho user database

Sau khi tạo xong testuser mình cần cho phép user này làm việc được với testdb.

Gán quyền quản trị Database
Chọn Database chọn cơ sở dữ liệu testdb để gán cho testuser sau đó ấn Go, tài khoản đã được gán quyền quản lý tiếp theo cần quy định testuser có thể làm những gì với testdb, bạn nào hiểu rõ về cơ sở dữ liệu có thể tùy biến theo ý, mình chọn Check All -> Go, như bên dưới.

Phân quyền quản trị CSDL
Giờ bạn thoải mái import database để chuyển website từ hosting về VPS.

Xóa Database trên phpMyAdmin

Tạo xong CSDL xong rồi giờ muốn xóa CSDL đi thì như nào ? Bạn nhấn nút Home hình ngôi nhà để về giao diện quản lý chính, chọn tiếp Database, nhìn xuống bên dưới chọn CSDL muốn xóa rồi ấn Drop.

Xóa CSDL

Tổng kết.

Cơ bản quản trị CSDL với phpMyAdmin chỉ có vậy, công việc cài đặt triển khai website cũng chỉ cần cân đó thao tác thôi. Mình vẫn thích dùng command ngắn gọn và nhanh hơn nhiều, bạn cứ lưu mấy câu lệnh tạo CSDL và tạo tài khoản CSDL ra file text khi nào cần dùng thay đổi thông số rồi paste vào SSH Terminal là xong, khỏi phải cài đặt phpMyAdmin làm gì.

Leave a Reply