Hướng dẫn cài Longview monitoring VPS ở Linode

Hầu hết các đơn vị cung cấp VPS đều cung cấp cho người sử dụng công cụ Graphs để monitors tình hình hoạt động của VPS như CPU, Network, Disk IO theo ngày theo tháng như Vultr hay DigitalOcean chẳng hạn. Với một người quản trị máy chủ từng đó thông tin có vẻ không đủ.

Giả xử mình muốn monitoring webserver performance hay database connections thì làm thế nào? Nếu tìm kiếm trên mạng mọi người sẽ thấy một đống bài hướng dẫn cài đặt zabbix hay nagios để theo dõi server, tuy nhiên cài cắm mấy công cụ này rất mất thời gian.

Nếu đang dùng VPS Linux tại Linode thì bạn không phải lo đến vấn đề này bởi Linode cung cấp sẵn cho bạn một công cụ theo dõi hệ thống tương đối tốt mà hoàn toàn free, cài đặt cũng đơn giản.

Còn chưa có thì làm con VPS thử chơi.

Mua VPS Linode

1. Giới thiệu Longview

Longview là ứng dụng mã nguồn mở dùng để theo dõi hệ thống với giao diện đồ họa theo ngữ cảnh đẹp mắt của Linode. Nó theo dõi các số liệu quan trọng như CPU, RAM , Network cũng như tất cả Services theo Real-Time (thời gian thực).

Hiện Longview hỗ trợ các hệ điều hành Linux.

 • CentOS 5, 6, and 7
 • Fedora 17, 18, and 19
 • Ubuntu 10.04, 12.04, 14.04, and 16.04
 • Debian 6, 7, and 8

Longview có hai gói sử dụng.

 • Longview Free: gói này có thể monitoring tối đa 10 VPS và thời gian lưu dữ liệu là 12h, cứ sau 5 phút nó report một lần.
 • Longview Pro: bạn chỉ bị giới hạn số Client thôi, xem bảng giá bên dưới.

Longview Pro

2. Cài đặt Longview Client

Longview hoạt động theo dạng Server – Client, do đó muốn monitor Linux Server nào bạn phải cài Longview Client trên server đó.

Add Client

Đăng nhập vào tài khoản Linode chọn Longview -> Add Client

Add Client

Cửa sổ Welcome to Longview hiện ra.

Welcome Longview

Copy lệnh paste vào SSH để cài Longview trên Client.

Install Longview Client

Bạn đợi chạy khoảng 1 phút là xong.

3. Monitoring Web server

Do mỗi VPS chạy một loại Webserver, Database khác nhau Apache/Nginx &  MySQL/MariaDB nên bạn phải cấu hình Longview Client thủ công cho từng dịch vụ một.

Nginx

Để monitor performance của nginx theo real-time bạn mở file cấu hình nginx.com rồi thêm vào block server {…} config sau:

server {
 listen 127.0.0.1:80;
 server_name 127.0.0.1;
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }
}

Restart nginx

systemctl restart nginx

Edit thêm file vi /etc/linode/longview.d/Nginx.conf

location http://127.0.0.1/nginx_status

Apache2

Muốn monitor request, connection … trên Web Server Apache bạn kiểm tra mod_status đã enable chưa, nếu chưa thì chạy lệnh.

sudo a2enmod status

Rồi mở file httpd.conf thêm vào

<IfModule mod_status.c>
 ExtendedStatus On
 <Location /server-status>
 SetHandler server-status
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from 127.0.0.1
 </Location>
</IfModule>

Edit vi /etc/linode/longview.d/apache.conf

location http://127.0.0.1/server-status?auto

Restart lại Apache Server

systemctl restart apache2

Cấu hình Longview cho Web Server xong bạn nhớ Restart Longview Client.

systemctl restart longview

Do mình chạy webserver nginx nên khi vào lại Linode để theo dõi hoạt động của server bạn sẽ thấy như hình bên dưới.

Monitoring Webserver

Monitor NGINX

Thông tin khá là đầy đủ, với ngữ cảnh đẹp mắt bạn di chuột đến khoảng thời gian nào thì longview sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến Request, Connectios, Workers, CPU, RAM tại thời điểm đó cho bạn rất đầy đủ

4. Monitoring database

DB cũng là một dịch vụ quan trọng cần phải theo dõi real-time.

Muốn chạy được Longview bạn phải tạo một user có quyền tối thiểu trong MySQL/MariaDB, do đó bạn phải login vào database.

mysql -u root -p

Rồi chạy lênh tạo user database.

CREATE USER 'longview'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
flush privileges;

Câu lệnh sẽ tạo ra một user có username là longview và mật khẩu là 123456

Tiếp theo là edit file vi /etc/linode/longview.d/MySQL.conf

username longview 
password 123456

Bạn khởi động lại longview lần nữa.

Xong đâu đấy bạn vào lại longview để xem thành quả.

Theo dõi MySQL/MariaDB

Monitor MariaDB

Bãn sẽ thấy mình đang dùng MariaDB bản 10.1 và với số lượng Queries Cache, Connections tài thời điểm cụ thể nào đó sẽ tiêu tốn tài nguyên CPU/RAM/DISK/Process là bao nhiêu.

Ngoài ra bạn còn theo dõi được rất nhiều thông số khác: Network Traffic, Disk Space, Process Explorer, VPS Uptime, Listening Services …

Overview

Overview

Network

Network Traffic

System

System Monitor

Với công cụ giám sát hệ thông free như này mình thấy quá ngon rồi. Thời gian real-time không phải luôn và ngay nhưng report 5 phút 1 lần cũng đủ để bạn quản lý VPS kể cả khi bị tấn công rồi.

2 Comments

 1. le cong hau July 15, 2016 Reply
  • admin July 15, 2016 Reply

Leave a Reply