[LEMP – V] Cài phpMyAdmin 4.5 trên NGINX với CentOS 7

Cũng định dừng chủ đề  cấu hình LEMP ở Phần IV rồi, cơ mà search trên mạng mấy từ cài phpMyAdmin CentOS 7 PHP 7 Nginx mà mỏi mắt không thấy hướng dẫn nào cả, LEMP Stack với CentOS 5/6 thì một rổ. Thôi thì thêm Phần V nữa cho nó đủ bộ anh em còn có cái đọc.

1. Yêu cầu

2. Nạp package cần thiết

Để cài bản mới nhất bạn cần nạp các package từ kho chứa của remi

wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

Tiếp theo active một số repo con của remi

vi /etc/yum.repo.d/remi.repo

Đây là cách làm đơn giản giúp các bạn tìm hiểu về hệ thống Linux dễ tiếp cận, việc phóng một loạt câu lệnh với cú pháp loằng ngoằng dễ làm mọi người chóng ngợp và sẽ sinh ra Copy & Paste. Mình sẽ hướng dẫn các bạn active repo và cài phpMyAdmin chỉ bằng một lệnh ở bước tiếp theo, trước mắt cần sửa enabled=1 như hình bên dưới.

Active remi repo

Kiểm tra lại phiên bản lần cuối trước khi cài yum info phpMyAdmin

Info phpMyAdmin 4.5.5.1

3. Cài đặt phpMyAdmin 4.5.5.1

Tiến hành cài đặt từ package vừa nạp, chạy lệnh

yum install phpMyAdmin

Nếu bước trên chưa active repo remi và remi-test bạn có thể dùng lệnh sau để cài đặt một cách nhanh chóng

yum --enablerepo=remi,remi-test install phpMyAdmin

4. Cấu hình phpMyAdmin trên Nginx

Về bản chất nó cũng như bao website PHP khác bạn có thể tạo Virtual host trên nginx rồi gán domain cho nó như chạy một Website độc lập.

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhanh hơn, theo mặc đinh nó được cài đặt vào /usr/share/phpMyAdmin, thay vì copy toàn bộ thư mục này vào Virtual Host bạn chỉ cần tao một symbolic vào Root Document của Virtual host.

Lúc đó bạn sẽ truy cập theo đường dẫn http://www.thuysys.com/phpmyadmin.

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /var/www/www.thuysys.com/public_html

Chú ý:

Khi truy cập phpmyadmin sẽ khởi tạo session mới trong /var/lib/php/session/. Cũng như php-fpm, nó cũng sẽ chịu sự quản lý bởi user nginx thuộc group nginx, do đó bạn cần phải gán quyền sở hữu cho /var/lib/php/session/.

Thiếu sót do gán quyền sở hữu cũng là tác nhân gây ra lỗi:

Warning in ./libraries/plugins/auth/AuthenticationCookie.class.php#329
session_destroy(): Session object destruction failed

Backtrace

./libraries/plugins/auth/AuthenticationCookie.class.php#329: session_destroy()
./libraries/common.inc.php#896: AuthenticationCookie->authCheck()
./index.php#12: require_once(./libraries/common.inc.php)

Lỗi phpMyAdmin 4.5

Để sửa lỗi các bạn chạy lệnh:

chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/
chmod 700 /var/lib/php/session

Xong, để đăng nhập vào quản trị cơ sở dữ liệu bạn nhập user và mật khẩu root của MariaDB/MySQL vào nhé.

Mình dừng bài viết tại đây, bạn xem thêm cách cài phpMyAdmin với Apache trên LAMP để tham khảo.

11 Comments

 1. Tam phan March 25, 2017 Reply
  • Mr Thủy March 26, 2017 Reply
   • Tam Phan March 26, 2017 Reply
    • Mr Thủy March 26, 2017 Reply
     • Tam Phan March 26, 2017
     • Mr Thủy March 26, 2017
 2. Hai Au September 22, 2016 Reply
 3. Hai Au September 21, 2016 Reply
  • admin September 21, 2016 Reply
   • Hai Au September 21, 2016 Reply
    • admin September 22, 2016 Reply

Leave a Reply