Bộ tài liệu cài LAMP WebServer trên CentOS 7

LAMP Webserver (Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP) thời điểm hiện tại vẫn là hệ thống Web Server được dùng nhiều nhất trên thế giới nếu bỏ qua thì thật áy náy. So với máy chủ chạy LEMP Webserver với NGINX (Engine X) làm nòng cốt thì LAMP Webserver được đánh giá là dễ tiệp cận hơn với newbie khi sử dụng VPS bởi hệ thống tài liệu hướng dẫn phong phú tùy biến cao trong cấu hình.

Trên thực tế không có Webserver tốt nhất mà chỉ có người quản trị tốt nhất, do đó hãy tạm quên các scripts câu hình VPS siêu tốc như EasyEngine đi các bạn hãy làm quen với việc cấu hình LAMP Server thủ công trước nó sẽ giúp bạn vỡ ra được nhiều điều đó.

Series hướng dẫn triển khai LAMP Webserver trên Linux

Series bài viết LAMP Webserver có gì.

Trong bộ tài liệu này mình sẽ tập trung hướng dẫn học VPS căn bản để cài LAMP Server hoàn chỉnh cùng những kỹ năng cần thiết giúp quản trị máy chủ Linux. Tiếp đó mình sẽ hướng dẫn cách cài website wordpress trên LAMP Server để làm quen với Linux.

Các thành phần chính của LAMP Server bao gồm: CentOS 7, Apache 2.4, MariaDB/MySQL 5.5, PHP 5.4. Từ bản CentOS 7 trở đi hệ quản trị database MariaDB là mặc định thay cho MySQL trên CentOS 5/6.

Chuẩn bị máy chủ cài đặt LAMP Server

Đọc trước tài liệu: cách cấu hình VPS mới.

Tham khảo thêm

Trong thời gian tới mình sẽ bổ sung thêm bài viết về caching, optimize, administrator và scripts cài server tự động như EasyEngine để hoàn chỉnh hệ thống LAMP Server.

Updating…

Leave a Reply