Hướng dẫn cách backup website trên máy chủ linux

Hướng dẫn backup website trên linux toàn tập

Công việc backup dữ liệu website là điều hết sức quan trọng cần được thực hiện định kỳ. Trên WordPress hosting chúng ta có thể dùng cpanel hoặc plugin backup tự động được, còn trên server linux hoặc …
Một số lệnh linux cơ bản hay dùng

Lệnh Linux cơ bản cần nhớ

Để thuận tiện khi làm việc trên môi trường Linux mình xin liệt kê một số lệnh căn bản hay được sử dụng rất hữu ích cho các bạn mới học Linux nắm được. 1. Lệnh …