Cài đặt filemanager trên Control Panel Linux

Cài đặt File Manager cho Control Panel Linux

Hầu hết Free Control Panel đều giới hạn một vài tính năng, rồi bắt bạn trả phí để sở hữu tính năng đó. Ví dụ như không được cài đặt File Manager chẳng hạn. Nếu đã đọc …
Hướng dẫn cách backup website trên máy chủ linux

Hướng dẫn backup website trên linux toàn tập

Công việc backup dữ liệu website là điều hết sức quan trọng cần được thực hiện định kỳ. Trên WordPress hosting chúng ta có thể dùng cpanel hoặc plugin backup tự động được, còn trên server linux hoặc …