Một số lệnh linux cơ bản hay dùng

Lệnh Linux cơ bản cần nhớ

Để thuận tiện khi làm việc trên môi trường Linux mình xin liệt kê một số lệnh căn bản hay được sử dụng rất hữu ích cho các bạn mới học Linux nắm được. 1. Lệnh …