Cách đặt ip tĩnh trong win server

Cấu hình địa chỉ ip tĩnh trên Server

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt địa chỉ IP tĩnh cho một số hệ điều hành máy chủ Windows, Linux đây là bước cài đặt VPS Server cơ bản. Hiển nhiện việc cấu hình …
Download AppServ

Cài đặt Web Server trên localhost

Cài đặt Web Server trên localhost là cài dịch vụ Web Server trên chính máy tính của bạn hay một máy tính nào đó trong mạng nội bộ (LAN) làm máy chủ web, việc này rất cần …